O nás

Naša firma bola založená v roku 1992. V tom čase sa venovala najmä údržbám zelene, orezom a výrubom stromov a sadovníckym prácam. V súčasnosti ponúkame našim zákazníkom kompletné záhranícke služby od návrhu, po realizáciu a celoročnú údržbu. Taktiež ponúkame sadovnícke služby, orezy a výruby stromov, výsadbu a údržbu zelene, založenie trávnika aj so závlahovým systémom, pokládku dlažieb a stavbu plotov. Pre firmy, mestské časti a obchodné centrá zabezpečujeme zimnú aj letnú údržbu komunikácií.

Pôsobíme na západnom Slovensku, najmä v Bratislave a okolí.

Ponuka služieb

Záhrady

Ponúkame Vám kompletné založenie záhrady od návrhu až po výsadbu a údržbu. Pri realizácii záhrady je základom Vaša predstava o tom ako má vaša záhrada vyzerať. Pred samotnou realizáciou je dôležitá fáza tvorby vizualizácie a rozpočtu. Po odsúhlasení vizualizácie a predbežného rozpočtu začneme s realizáciou. Pripravíme si terén, vysadíme dreviny a položíme alebo vysejeme trávnik. Po založení záhrady Vám poskytneme aj údržbu. Pravidelnú údržbu odporúčame zákazníkom, ktorí nemajú na pravidelnú údržbu trávnika a zelene čas. Ostatným odporúčame aspoň na jar a na jeseň nechať údržbu svojej záhrady na odborníka.

Ak už máte záhradu založenú, radi sa postaráme o jej údržbu, či už pravidelnú alebo jedno rázovú.

Závlahy

Pri zakladaní trávnika je dôležité myslieť aj na to, že trávnik treba pravidelne polievať. Mnoho zákazníkov si preto dáva inštalovať automatické závlahové systémy, ktoré nielen uľahčujú starostlivosť o trávnik ale aj znižujú náklady na jeho údržbu. V prípade, že budete mať záujem o závlahový systém, v rámci našich služieb Vám pripravíme terén, zabezpečíme a zapojíme jednotlivé komponenty a závlahu Vám spustíme. Používame závlahový systém značky HUNTER. Pred zimou je treba závlahu vypustiť a na jar znova spustiť, čo býva aj súčasťou jarných a jesenných údržieb záhrad.

Terénne úpravy, orezy stromov

V rámci terénnych úprav Vám ponúkame dovoz a odvoz zeminy, rozprestretie zeminy, plošnú úpravu terénu, rekultivačné práce. Vieme upraviť terén tak, aby bol pripravený na ďalšiu úpravu. Ďalej Vám ponúkame výkopové práce pre ploty, múriky a chodníky. Pri úprave terénu pracujeme so strojom UNC 060. Ďalej vykonávame orez a výrub stromov plošinou, v prípade záujmu tiež zabezpečíme ošetrenie stromu arboristom. Kroviny a zanedbané veľké plochy zmulčujeme traktorom. Menšie pozemky vykosíme od starej trávy a náletových drevín.

Dlažby, ploty, múriky

Medzi naše služby tiež patrí pokládka dlažby podľa Vášho výberu. Zabezpečíme pokládku už aj Vami zakúpeného materiálu. V prípade potreby Vám materiál zakúpime a dovezieme. Medzi základné služby patrí pokládka zámkovej dlažby, rôznych dlažieb, chodníkov, parkovísk či prístupových ciest. Tiež Vám vieme postaviť rôzne oplotenia a to pletivové, drevené i murované. Radi Vám postavíme tiež kamenné a oporné múriky a palisády.

Údržba komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk

Zabezpečíme letnú a zimnú údržbu parkovísk, skladov, chodníkov. Pre mestské časti inštalujeme vianočné stromčeky či máje, umiestňujeme lavičky i verejný mobiliár.

Odvoz a likvidácia odpadov, Cestná doprava, preprava sypkých materiálov


Postup

Obhliadka
Návrh & rozpočet
Realizácia stavieb a závlahy
Výsadba rastlín a trávnika
Odovzdanie
Prvé zazimovanie po realizácii

Galéria

Viac fotiek nájdete vo web albume.


Kontakt

Matej Demko

  • Návrhy a realizácie záhrad
  • Údržby záhrad
  • Závlahové systémy a realizácia umelých trávnikov
  • Drobná záhradná architektúra
Kontaktuj e-mailom

Marián Demko

  • Terénne úpravy a orezy stromov
  • Údržba komunikácií a parkovísk
  • Odvoz odpadu a doprava aj sypkých materialov
  • Pokládka dlažieb, stavba plotov a múrikov
Kontaktuj e-mailom